LukiologomustatekstiSyksystä 2016 lähtien aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman OPS 2015 mukaan. Aikaisemmin aloittaneet opiskelevat vanhan opetussuunnitelman OPS 2003 mukaan.

Lyhyt matematiikka  Pitkä matematiikka

Opiskelu

Matematiikkaa oppiminen vaatii hidasta kypsymistä. Tavoitteena on, että opintojen edetessä löydät itsellesi parhaat tavat oppia. Opiskelussa keskeisin oppimistapa on omatoiminen tehtävien tekeminen. Pelkkä seuraaminen ei riitä.

Matematiikka ei etene suoraan eteenpäin aiheesta aiheeseen vaan tarvitaan palaamista taaksepäin tuttuihin aiheisiin. Opiskelu ei ole yksittäisten tiedonjyvästen    muistiin     painamista    vaan  kokonaisuuksien  hahmottamista.  

Oppiminen on monimuotoinen prosessi, jossa kannattaa pyrkiä sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jossa ajatusrakennelmat selkiytyvät kysymyllä, keskustelemalla ja väittelemällä yhdessä muiden oppijoiden kanssa.

Oleellista ei ole vain vastaus, vaan sen hallitseminen, kuinka ratkaisuun päästään ja miten sen oikeellisuus perustellaan. Tärkeää on ymmärtää käsitteiden looginen verkosto. Ole ahkera ja anna itsellesi aikaa.

Omatoiminen opiskelu on välttämätöntä. Kannattaa varata itselleen aikaa tehtävien tekemiseen ja asioiden prosessointiin. Kerralla ei kannata yrittää ymmärtää isoja määriä vaan opiskelu kannattaa tehdä sopivissa aikajaksoissa.