KU6 - 3D-grafiikka

 

YouTube-kavanat ja -vinkit

MAXON C4D: vinkkejä

Eyedesun tutorial:

Greyscalegorilla tutorial:

Motionsquared tutorial:

Tavoite

Tavoitteena on tutustua 3D-grafiikan perusteisiin. Kurssilla luodaan kolmiulotteisia kuvia tietokoneella. Tavoitteena on tutustua piirustustapoihin, joita käytetään kaikessa esinesuunnittelussa, arkkitehtuurissa ja muotoilussa. Kurssilla tavoitteena on oppia käyttämään ammattitasoista 3D-ohjelmaa Cinema 4D. Kurssille osallistuminen edellyttää hyviä ATK-perustaitoja ja vahvaa omatoimisuutta.

 

Kurssi

Kurssisuorituksena opiskelija palauttaa kolme työtä, joista viimeinen on lopputyö. Lopputyön painoarvo arvosanassa on suurempi kuin kahden ensimmäisen työn.

Opiskelu vaatii vahvaa oma-aloitteisuutta. Oppiminen tapahtuu ongelmalähtöisesti oman projektinsa pohjalta. Opiskelija pyrkii ensin itse etsimään ratkaisuja ja tapoja omaan tilanteeseensa. Oppitunneilla käydään läpi vain perusideat. Opiskelija voi myös halutessaan valita, haluaako hän edetä täysin omaan tahtiin katsomalla videotutorialeja.

 

Opintomateriaali

A. Lähiopetus
 • Expedit
  • Objektit ja sijoittelu
  • Taustakangas
  • Materiaalit
  • Valot
  • Kamera-ajo
 • Artek
  • Monistus
  • Pursotus
 • Huoneisto
  • Pursotus
 • Maasto
  • Maapinnan erot, vuoret ja kukkulat
  • Vesi
B. Videotutorialit

Oppimista voi tehdä omaan tahtiin käymällä läpi Greyscalegorillan tutorialia. Suositeltavaa on aloittaa osista Intro part 2- Intro part 17. Ensimmäisessä johdanto-osassa (Intro part 1) tehdään jo kokonainen työ. Tämän jälkeen voi halutessaan siirtyä projektivideoihin (Project parts), mutta muukin omavalintainen projekti käy.