MA18 - Pitkän matematiikan abikurssi

(Vanha ops 2003)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on vahvistaa valtakunnallisissa pakollisissa ja syventävissä kursseissa hankittuja tietoja ja taitoja sekä valmentaudutaan pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen.

Kurssiaikataulu