MA3 - Geometria

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi että kolmiulotteisissa tilanteissa, harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita, ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa.

Oppituntimateriaali

play_thumbnailgray Piste ja suora   download-icons-geo large
play_thumbnailgray Kulma ja projektio large large large
play_thumbnailgray Kolmio large
play_thumbnailgray Suorakulmainen kolmio  large large
play_thumbnailgray Kulmanpuolittajalause ja merkilliset pisteet pdf_thumbnail-bluedownload-icons-geolarge large
play_thumbnailgray Kosinilause ja kolmion pinta-alan trigonometrinen kaava pdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Sinilausepdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Monikulmio ja nelikulmiotpdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Säännöllinen monikulmiopdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Ympyräpdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Ympyrään liittyviä lauseita pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Yhtenevyys ja yhdenmuotoisuuspdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Mittakaavan neliö ja kuutio sekä monitahokkaat pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Lieriö pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Lieriöesimerkkejä pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Kartio pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Pyramidi pdf_thumbnail-blue download-icons-geo large
play_thumbnailgray Pallo pdf_thumbnail-blue large

Kurssiaikataulu