MA4 - Analyyttinen geometria

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille, ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja sekä syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään. Tavoitteena on oppia ratkaisemaan sellaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä |f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) | sekä vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan.

Oppituntimateriaali

Punainen on ryhmä MA4.4

Vihreä on ryhmä MA4.3

play_thumbnailgray Käyrän yhtälöpdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Etäisyys, keskipiste ja peilaus pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large large large
play_thumbnailgray Itseisarvo pdf_thumbnail-greenpdf_thumbnail large large
play_thumbnailgray Itseisarvoyhtälö pdf_thumbnail-green  pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Itseisarvoepäyhtälö pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large large
play_thumbnailgray Yhtälöryhmä osa 1 pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Yhtälöryhmä osa 2 pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Suunnattu kulma ja suuntakulma  large
play_thumbnailgray Kulmakerroin pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Suoran yhtälö pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Suoran piirtäminen pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Suorien välinen kulma ja yhteiset pisteet pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Pisteen etäisyys suorasta pdf_thumbnail-greenpdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Ympyrän yhtälö pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Ympyrän yhtälö osa 2 pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Ympyrä ja suora pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Paraabeli pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large

Kurssiaikataulu

Punainen palkki on ryhmä MA4.4

Vihreä palkki on ryhmä MA4.3