MA6 - Todennäköisyys ja tilastot

(Vanha OPS 2003)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja, perehtyy kombinatorisiin menetelmiin, perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin, ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä sekä perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa.

Oppituntimateriaali

play_thumbnailgray Joukko-oppia pdf_thumbnail-blue large large largedownload-icons-geo
play_thumbnailgray Tulo- ja summaperiaate pdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Permutaatio ja kombinaatio  pdf_thumbnail-blue large Esitietossini-logo
play_thumbnailgray Todennäköisyyskäsite pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Klassinen todennäköisyys pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Geometrinen todennäköisyys pdf_thumbnail-purplepdf_thumbnail-green large large large
play_thumbnailgray Tilastojen muodostaminen ja lukeminen pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Keskiluvut pdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Hajontaluvut pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Tilastollinen todennäköisyys pdf_thumbnail-bluelarge large large
play_thumbnailgray Peruslaskusäännöt pdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Ehdollinen todennäköisyys pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Riippumattomuus pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Toistokoe pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Satunnaismuuttuja ja diskreetti jakauma pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Jatkuva jakauma pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Normaalijakauma pdf_thumbnail-blue

Kurssiaikataulu