MA7 - Derivaatta

(Vanha OPS 2003)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä, omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta, määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat, osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot, osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä

Oppituntimateriaali

play_thumbnailgray Funktio pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Funktion kasvaminen ja väheneminen pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Rationaalifunktio pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Rationaalilausekkeiden laskutoimituksia pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö pdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Raja-arvo laskemalla ja olemassaolo pdf_thumbnail-blue large large large
play_thumbnailgray Funktion jatkuvuus pdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Jatkuvuustarkasteluja pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray Jatkuvia funktioita koskevia lauseita pdf_thumbnail-blue   large
play_thumbnailgray Funktion derivaattapdf_thumbnail-bluedownload-icons-geo large
play_thumbnailgray Derivoimissääntöjä pdf_thumbnail-blue  large
play_thumbnailgray Tangentin ja normaalin yhtälö pdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Käyrien välinen kulma download-icons-geopdf_thumbnail-blue  large
play_thumbnailgray Derivoituvan funktion kasvaminen ja väheneminen download-icons-geo pdf_thumbnail-blue   large
play_thumbnailgray Funktion ääriarvot pdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Fermat'n lause ja sovelluksia: download-icons-geopdf_thumbnail-green pdf_thumbnail-green large large

Kurssiaikataulu

Punainen palkki ryhmä 7.4
Vihreä palkki ryhmä 7.5