MA9 - Trigonometriset funktiot ja lukujonot

(Vanha OPS 2003)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla, oppii ratkaisemaan sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x), osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin x^2 + cos x^2 = 1 ja tan x = sin x / cos x, tutkii trigonometrisia funktioita derivaatan avulla, ymmärtää lukujonon käsitteen, oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla, osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla.

Oppituntimateriaali

play_thumbnailgray Radiaanipdf_thumbnail-blue large large 
play_thumbnailgray Sinin ja kosinin määritelmätpdf_thumbnail-blue  large large 
play_thumbnailgray Sinin ja kosinin ominaisuuksiapdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Siniyhtälöpdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Kosiniyhtälöpdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Sini- ja kosinifunktiopdf_thumbnail-blue  large large 
play_thumbnailgray Sini- ja kosinifunktiopdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Tangentin määritelmäpdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Tangentin ominaisuuksia pdf_thumbnail-blue  
play_thumbnailgray Tangenttiyhtälöpdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Tangenttifunktio ja derivaattapdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Lukujonotpdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Aritmeettinen lukujonopdf_thumbnail-blue  large large
play_thumbnailgray Geometrinen lukujonopdf_thumbnail-blue large large
play_thumbnailgray Aritmeettinen summapdf_thumbnail-blue large large
 Geometrinen summa    

Kurssiaikataulu