MAA10 - Todennäköisyys ja tilastot

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittää ja tulkita jakaumien tunnuslukuja, perehtyy kombinatorisiin menetelmiin, perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin. Tavoitteena on ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsite ja oppia määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä, perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla.

Oppituntimateriaali

Linkki kirjan luvun 1 laskentataulukko löytyy tästä .

Linkki kirjan kertauksen laskentataulukkoon löytyy tästä

 

 play_thumbnailgray 1.1 -Tilastomuuttuja ja keskiluvut
 large large geogebra-logo-video download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 1.2 -Tilastollisen aineiston havainnollistaminen
   large  geogebra-logo-video download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 1.3 - Hajontaluvut ja otanta
   large large geogebra-logo-video  download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 2.1 - Todennäköisyyden peruskäsitteitä
   large download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 2.2 - Tilastollinen ja geometrinen todennäköisyys
   large large download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 2.3 - Kertolaskusääntö ja tapahtumien riippumattomuus
 large large  download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 2.4 - Yhteenlaskusääntö
 large large  download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 3.1 - Tuloperiaate ja permutaatiot
 large large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.2 - Osajoukot eli kombinaatiot
 large large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.3 - Todennäköisyyksiä ja kombinatoriikkaa
 large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.4 - Toistokoe
 large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.1 - Diskreetti jakauma
 large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.2 - Diskreetin jakauman odotusarvo
 large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.3 - Jatkuva jakauma
 large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.4 - Normaalijakauma
   large  download-icons-device-screen

Kurssiaikataulu