MAA11 - Lukuteoria ja todistaminen

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-kotitehtava-logo Kotitehtävät (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaatteisiin sekä harjoittelee todistamista, hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin, osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla, syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa.

 

Oppituntimateriaali

 play_thumbnailgray 1.1 - Jaollisuus ja jakoyhtälö
 large download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 1.2 - Alkuluvut
 large download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 1.3 - Eukleideen algoritmi ja kokonaislukuyhtälöt
 large  download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 2.1 - Kongruenssi
 large   download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 2.2 - Jaollisuustarkastelua kongruenssin avulla
 large  download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 3.1 - Looginen päättely ja konnektiivit
 large  download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 3.2 -Totuustaulut
 large  download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 4.1 - Väitteen todistaminen oikeaksi tai vääräksi
large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.2 - Suora ja epäsuora todistus
 large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.3 - Rekursiivinen lukujono ja induktioperiaate
 large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.4 - Induktiotodistus
 large  download-icons-device-screen

Kurssiaikataulu