MAA11 - Lukuteoria ja todistaminen

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-kotitehtava-logo Kotitehtävät (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaatteisiin sekä harjoittelee todistamista, hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin, osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla, syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa.

 

Oppituntimateriaali

 play_thumbnailgray 1.1 - Jaollisuus ja jakoyhtälö
 large  geogebra-logo-video download-icons-device-screen

Kurssiaikataulu

Oranssi on ryhmä MAA11.1

Ruskea on ryhmä MAA11.2