MAA12 - Algoritmit matematiikassa

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-kotitehtava-logo Kotitehtävät (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää algoritmista ajatteluaan, osaa tutkia ja selittää, kuinka algoritmit toimivat, ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan epälineaarisia yhtälöitä numeerisesti, osaa tutkia polynomien jaollisuutta ja osaa määrittää polynomin tekijät, osaa määrittää numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimisessa ja laskutoimituksissa

 

Oppituntimateriaali

Ohjelmointitiedostot löytyvät tästä  (.zip)

 

 play_thumbnailgray 1.1 - Algoritmi
   large  geogebra-logo-video download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 1.2 - Polynomien jaollisuus

   large  download-icons-device-screen

 1.3 - Polynomien jakoalgoritmi
   large   download-icons-device-screen
 1.4 - Polynomiyhtälön ratkaiseminen
   large   download-icons-device-screen
 2.1 - Haarukointi ja ratkaisujen lukumäärä
   large   geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
 2.2 - Newtonin menetelmä
  large  geogebra-logo-video download-icons-device-screen
 2.3 - Kiintopistemenetelmä ja iterointi
   large  geogebra-logo-video download-icons-device-screen
 3.1 - Derivaatan ja derivoituvuuden tarkastelua
   large   download-icons-device-screen
 3.2 - Numeerinen derivointi
   large    download-icons-device-screen
 4.1 - Ala- ja yläsumma sekä keskipistesääntö
    large   download-icons-device-screen
 4.2 - Määrätyn integraalin arvioiminen
    large  download-icons-device-screen
 4.3 - Puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö
    large  largedownload-icons-device-screen

Kurssiaikataulu