MAA2 - Polynomifunktiot ja -yhtälöt

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-kotitehtava-logo Kotitehtävät (Geogebra)

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita, osaa ratkaista toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkia ratkaisujen lukumäärää sekä osaa ratkaista korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä, osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin ja polynomiepäyhtälöihin sekä  polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Oppituntimateriaali

play_thumbnailgray 1 - Ensimmäisen asteen polynomifunktion kuvaaja ja nollakohdat pdf_thumbnail-blue      large large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2 - Ensimmäisen asteen epäyhtälö pdf_thumbnail-blue     large large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3 - Toisen asteen polynomifunktion kuvaaja ja lauseke pdf_thumbnail-blue    large large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4 - Tulon nollasääntöpdf_thumbnail-blue  large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 5 - Neliöjuuri pdf_thumbnail-blue    large large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 6 - Neliöjuuri - OSA2 pdf_thumbnail-blue  large
play_thumbnailgray 7 - Muistikaavat pdf_thumbnail-blue    large large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 8 - Muistikaavat - OSA2 pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray 9 - Toisen asteen yhtälön ratkaisukaava pdf_thumbnail-blue   large largedownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 10 - Toisen asteen epäyhtälö pdf_thumbnail-blue   large large largedownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 11 - Diskriminantti pdf_thumbnail-blue    large large large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 12 - Tekijöihin jako nollakohtien avulla pdf_thumbnail-blue    large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 13 - Yleinen potenssiyhtälö ja juuri pdf_thumbnail-blue  large large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 14 - Korkeamman asteen polynomifunktio ja yhtälö pdf_thumbnail-blue  largedownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 15 - Korkeamman asteen polynomifunktio ja yhtälö - OSA2 pdf_thumbnail-blue
play_thumbnailgray 16 - Korkeamman asteen epäyhtälö pdf_thumbnail-blue  large largedownload-icons-device-screen

Kurssiaikataulu