MAA3 - Geometria

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-kotitehtava-logo Kotitehtävät (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita ja osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Oppituntimateriaali

 

play_thumbnailgray 1.1 - Erilaisia kulmia
pdf_thumbnail-green  large large geogebra-logo-video     download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 1.2 - Pythagoraan lause ja kolmion pinta-ala

pdf_thumbnail-green  large large largegeogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 1.3 - Monikulmiot

pdf_thumbnail-green   large large large geogebra-logo-video download-icons-device-screen

play_thumbnailgray 1.4 - Yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys

pdf_thumbnail-green   large large  geogebra-logo-video download-icons-device-screen

play_thumbnailgray 2.1 - Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa

pdf_thumbnail-green   large large  geogebra-logo-video  download-icons-device-screen

play_thumbnailgray 2.2 - Tylppäkulmaisen kolmion trigonometriaa

pdf_thumbnail-green   large large large download-icons-device-screen

play_thumbnailgray 2.3 - Sinilause

pdf_thumbnail-green   large large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 2.4 - Kosinilause

pdf_thumbnail-green   large large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 3.1 - Ympyrä

pdf_thumbnail-green   large large large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 3.2 - Ympyrään liittyviä kulmia

pdf_thumbnail-green   large large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 3.3 - Kolmion merkilliset pisteet

pdf_thumbnail-green   large large  geogebra-logo-video geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 4.1 - Avaruusgeometrian peruskäsitteitä

pdf_thumbnail-green   large large largegeogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 4.2 - Lieriö

pdf_thumbnail-green   large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen'

play_thumbnailgray 4.3 - Kartio

pdf_thumbnail-green large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 4.4 - Pallo

pdf_thumbnail-green   large large large geogebra-logo-video geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

Kurssiaikataulu