MAA4 - Vektorit

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-kotitehtava-logo Kotitehtävät (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin sekä osaa tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla, ymmärtää yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteen ja osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla ja osaa käyttää teknisiä apuvälineitä vektoreiden tutkimisessa sekä suoriin ja tasoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Oppituntimateriaali

 play_thumbnailgray 1.1 - Geometrinen vektori
  large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 1.2 - Vektorien summa ja erotus
   large large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 1.3 - Vektorin kertominen luvulla
 large large large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 1.4 - Vektorin komponentit
   large large large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.1 - Tason vektorit
  large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.2 - Geometriaa vektoreilla
  large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.3 Kolmiulotteinen koordinaatisto

   large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 3.1 Yhtälöryhmät

     large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 3.2 Pistetulo

     large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 4.1 Suora tasossa ja avaruudessa

    large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

play_thumbnailgray 4.2 Taso avaruudessa

   large   geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

Kurssiaikataulu