MAA5 - Analyyttinen geometria

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille, ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja sekä syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystäsi ja oppii ratkaisemaan sellaisia yksinkertaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä |f(x)|=a tai |f(x)|=|g(x)|. Tavoitteena on osata käyttää teknisiä apuvälineitä pistejoukon yhtälön tutkimisessa sekä yhtälöiden, yhtälöryhmien, itseisarvoyhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.

Oppituntimateriaali

play_thumbnailgray 1.1 - Itseisarvo ja itseisarvoyhtälö
pdf_thumbnail-green  large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 1.2 - Itseisarvoepäyhtälö
pdf_thumbnail-green  large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.1 - Käyrän yhtälö
pdf_thumbnail-green  large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.2 - Leikkauspisteitä
pdf_thumbnail-green  large large geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.1 - Suoran suunta
pdf_thumbnail-green  large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.2 - Suoran yhtälö
pdf_thumbnail-green  large   geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.3 - Suorien leikkauspiste ja välinen kulma
pdf_thumbnail-green  large   geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.4 - Suorien kohtisuoruus
pdf_thumbnail-green  large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.1 - Ympyrän keskipistemuotoinen yhtälö
pdf_thumbnail-green  large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.2 - Ympyrän yleinen yhtälö
pdf_thumbnail-green  large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.3 - Ympyrä ja suora
pdf_thumbnail-green  large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 5.1 - Paraabelin yhtälö
pdf_thumbnail-green  large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen
play_thumbnailgray 5.2 - Paraabelin määritelmä
pdf_thumbnail-green  large  geogebra-logo-videodownload-icons-device-screen

Kurssiaikataulu