MAA6 - Derivaatta

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-kotitehtava-logo Kotitehtävät (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä, omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta sekä osaa määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot, tietää, kuinka rationaalifunktion suurin ja pienin arvo määritetään sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa ja rationaaliyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa sekä polynomi- ja rationaalifunktion derivaatan määrittämisessä sovellusongelmissa.

 

Oppituntimateriaali

 

play_thumbnailgray 1.1 - Rationaalifunktio
pdf_thumbnail-green  large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 1.2 - Rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö
pdf_thumbnail-green  large   download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.1 - Funktion raja-arvo
  large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.2 - Toispuoleiset raja-arvot
   large   download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.3 - Funktion jatkuvuus
  large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.1 - Funktion muutosnopeus
  large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.2 - Derivaatan määritelmä
  large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.3 - Derivaattafunktio
    large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.1 - Polynomifunktion kulun tutkiminen
  large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.2 - Polynomifunktion ääriarvot
   large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 5.1 - Rationaalifunktion derivointi
   large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 5.2 - Rationaalifunktion ääriarvot
    large  download-icons-device-screen

Kurssiaikataulu