MAA7 - Trigonometriset funktiot

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-kotitehtava-logo Kotitehtävät (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla, osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiäsin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x), osaa trigonometristen funktioiden yhteydet ja osaa derivoida yhdistettyjä funktioita sekä osaa tutkia trigonometrisia funktioita derivaatan avulla ja osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaessaan jaksollisia ilmiöitä jaosaa käyttää teknisiä apuvälineitä trigonometristen funktioiden tutkimisessa ja trigonometristen yhtälöiden ratkaisemisessa ja trigonometristen funktioiden derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa.

 

Oppituntimateriaali

 play_thumbnailgray 1.1 - Radiaani ja suunnattu kulma
 large  geogebra-logo-video download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 1.2 - Sini ja kosini yksikköympyrässä
 large large large large large  download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 1.3 - Sinin ja kosinin ominaisuuksia
 large   download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 1.4 - Siniyhtälö ja kosiniyhtälö
  large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.1 - Sinifunktio ja kosinifunktio
  large     download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.2 - Sinin ja kosinin derivaatat
     large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.1 - Tangentti yksikköympyrässä
    download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.2 - Tangenttifunktio, tangenttiyhtälö ja tangentin derivaatta
      download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.1 - Yhdistetty funktio
    download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.2 - Yhdistetyn funktion derivaatta
       download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.3 - Trigonometristen funktioiden suurimpia ja pienimpiä arvoja
      download-icons-device-screen

Kurssiaikataulu