MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopotenssit ja tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla ja osaa hyödyntää eksponenttifunktiota mallintaessaan erilaisia kasvamisen ja vähenemisen ilmiöitä sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden tutkimisessa ja juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöiden ratkaisemisessa sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktion derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa.

 

Oppituntimateriaali

 

play_thumbnailgray 1.1 - Potenssi ja verrannollisuus
pdf_thumbnail-green  large     download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 1.2 - Funktion potenssin derivaatta
pdf_thumbnail-green   large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 1.3 - Murtopotenssi
pdf_thumbnail-green   large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.1 - Juurifunktio ja -yhtälö
pdf_thumbnail-green   large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.2 - Juurifunktion derivaatta ja kulun tutkiminen
pdf_thumbnail-green     download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.3 - Juurifunktion sovelluksia
pdf_thumbnail-green     download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.1 - Eksponentiaalinen muutos
pdf_thumbnail-green     download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.2 - Neperin luku ja eksponenttifunktion derivaatta
pdf_thumbnail-green      download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.1 - Logaritmi
pdf_thumbnail-green       download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.2 - Luonnollinen logaritmi
    download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.3 - Logaritmifunktio ja -yhtälö
     download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.4 - Logaritmifunktion derivaatta
      download-icons-device-screen

Kurssiaikataulu

Sininen palkki on ryhmä MAA8.2

Vihreä on ryhmä MAA8.6

Keltainen on ryhmä MAA8.7