MAA9 - Integraalilaskenta

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppia määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita, ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan sekä osata määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla. Tavoitteena on perehtyä integraalilaskennan sovelluksiin. Tavoitteena on osata käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja integraalifunktion määrittämisessä sekä määrätyn integraalin laskemisessa sovellusongelmissa.

 

Oppituntimateriaali

 

play_thumbnailgray 1.1 - Integraalifunktion määritelmä
pdf_thumbnail-green  large    download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 1.2 - Polynomifunktion integrointi
pdf_thumbnail-green  large     download-icons-device-screen
 play_thumbnailgray 1.3 - Yleisen potenssifunktion integrointi
pdf_thumbnail-green   large     download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.1 - Funktion potenssin integrointi
pdf_thumbnail-green   large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 2.2 - Eksponentti- ja trigonometristen funktioiden integrointi
pdf_thumbnail-green    large  download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.1 - Pinta-alafunktio
pdf_thumbnail-green   large   download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 3.2 - Määrätty integraali
pdf_thumbnail-green      download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.1 - Funktion kuvaajan rajaaman alueen pinta-ala
pdf_thumbnail-green      download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 4.2 - Kahden käyrän rajaaman alueen pinta-ala
pdf_thumbnail-green   large download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 5.1 - Pyörähdyskappaleen tilavuus
pdf_thumbnail-green   large   download-icons-device-screen
play_thumbnailgray 5.2 - Muita tilavuustarkasteluja
pdf_thumbnail-green   large download-icons-device-screen

Kurssiaikataulu

Sininen palkki on ryhmä MAA9.5

Punainen palkki on MAA9.L2