MAB4 - Matemaattisia malleja

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

geogebra-kotitehtava-logo Kotitehtävät (Geogebra)

geogebra-logo-video Kirjan opetusvideot

download-icons-device-screen Kirjan sähköinen appletti

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla, tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta, tutustuu ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusongelmien yhteydessä.

 

Oppituntimateriaali

1.1 - Mallin tulkintaa

 

1.2 - Mallin sovittaminen mittaustuloksiin
  
 2.1 - Suoran kulmakerroin ja yhtälö
   
 2.2 - Suoran yhtälön muodostaminen
   
 Etäopetuksen materiaali löytyy Teams-ryhmästä
 3.2 - Potenssiyhtälö ja yleinen juuri
      
 4.1 - Eksponenttifunktio
      
 4.2 - Geometrinen lukujono mallina
      

Kurssiaikataulu