MAB6 / MAA14 - Talousmatematiikka

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää prosenttilaskennan taitojaan, ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä, kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun, vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun ja soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn sekä osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.

Oppituntimateriaali

Luvun 1 laskentataulukot löytyvät tästä

1.1 - Prosenttilaskentaa

  

 1.2 - Ansiotulojen verotus

    

 1.3 - Muita veroja

   

 2.1 - Yksinkertainen korko

   

 2.2 - Koronkorko ja diskonttaus

     

 3.1 - Tasalyhennyslaina

  

 3.2 - Annuiteettilaina

     

 4.1 - Indeksit

     

 4.2 - Valuutat

     

 5.1 - Yritystalouslaskelmia

   

 5.2 - Osakkeet, rahastot ja obligaatiot

 

Kurssiaikataulu