MAY1 - Luvut ja lukujonot

pdf_thumbnail-green Oppitunti

large Opetusvideo

download-icons-geoSovellus (Geogebra)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita, osaa ratkaista toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkia ratkaisujen lukumäärää ja osaa ratkaista korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua sekä osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. Tavoitteena on myös osata käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin ja polynomiepäyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Oppituntimateriaali

 

play_thumbnailgray 1 - Luvut ja laskutoimitukset pdf_thumbnail-green  large large large
play_thumbnailgray 2 - Prosenttilaskentaa pdf_thumbnail-green  large large large
play_thumbnailgray 3 - Prosenteilla vertaaminen pdf_thumbnail-green  large large
play_thumbnailgray 4 - Polynomi ja yhtälö  pdf_thumbnail-green  large large large
play_thumbnailgray 5 - Funktio pdf_thumbnail-green  large large large
play_thumbnailgray 6 - Funktion kuvaaja ja sen tulkinta pdf_thumbnail-green  large large
play_thumbnailgray 7 - Potenssi pdf_thumbnail-green  large largedownload-icons-geo
play_thumbnailgray 8 - Eksponenttiyhtälö ja logaritmi  - OSA1 pdf_thumbnail-green  large large
play_thumbnailgray 8 - Logaritmi - OSA 2 pdf_thumbnail-green large download-icons-geo
play_thumbnailgray 9 - Potenssiyhtälö ja yleinen juuri pdf_thumbnail-green large large
play_thumbnailgray 10 - Lukujono pdf_thumbnail-green  large large
play_thumbnailgray 11 - Aritmeettinen lukujono pdf_thumbnail-green  large large
play_thumbnailgray 12 - Geometrinen lukujono pdf_thumbnail-green  large large
play_thumbnailgray 13 - Aritmeettinen summa pdf_thumbnail-green  large large
play_thumbnailgray 13 - Aritmeettinen summa - OSA 2 pdf_thumbnail-green  large
play_thumbnailgray 14 - Geometrinen summa pdf_thumbnail-green  large large
play_thumbnailgray 14 - Geometrinen summa - OSA 2 pdf_thumbnail-green 
 
 

Kurssiaikataulu

Ryhmä 20J on punainen palkki

Ryhmä 20ABC on vihreä palkki