MB2 - Geometria

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista, vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan sekä osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.

Oppituntimateriaali

play_thumbnailgray Kulmapdf_thumbnail
play_thumbnailgray Yhdenmuotoisuus pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Kolmiot pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Monikulmiot pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Puolisuunnikas ja säännölliset monikulmiotpdf_thumbnail
play_thumbnailgray Ympyrän pituuksia pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Ympyrän pinta-aloja pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Pallo pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Maapallo pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Lieriö pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Särmiöpdf_thumbnail
play_thumbnailgray Kartio pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Pyramidi pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Pinta-alojen ja tilavuuksien suhde pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Geometriaa koordinaatistossa pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Geometriaa koordinaatistossa - osa 2 pdf_thumbnail

Kurssiaikataulu