MB3 - Matemaattisia malleja I

(Vanha OPS 2003)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla sekä tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta.

Oppituntimateriaali

play_thumbnailgray Lukuvälit ja funktio  large large pdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Funktion kuvaaja ja nollakohdat   large pdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Vakiofunktio ja suora   large large pdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Suoran kulmakerroin ja yhtälö   large largepdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Yhdensuuntaisuus ja paloittain määrittely   large pdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Lineaarinen malli   largepdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Toisen asteen polynomifunktio   largepdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Diskriminantti   largepdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Potenssifunktio ja potenssiyhtälö   large largepdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Potenssifunktio mallina pdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Eksponenttifunktio mallina pdf_thumbnail-green
play_thumbnailgray Eksponenttiyhtälö  pdf_thumbnail-greenpdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Logaritmi  pdf_thumbnail-greenpdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Kertaus pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail-blue

Kurssiaikataulu