MB5 - Tilastot ja todennäköisyys

(Vanha OPS 2003)

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja, tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä ja perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

Oppituntimateriaali

play_thumbnailgray Tilastojen esittäminen pdf_thumbnail-purple  large
play_thumbnailgray Keskiluvut pdf_thumbnail-purple  large large large
play_thumbnailgray Keskiluvut: luokiteltu aineisto pdf_thumbnail-purple  large
play_thumbnailgray Hajontaluvut   large
play_thumbnailgray Keskihajonta: luokiteltu aineisto 
play_thumbnailgray Tilastollinen todennäköisyys   large
play_thumbnailgray Klassinen todennäköisyys   large
play_thumbnailgray Geometrinen todennäköisyys    large
play_thumbnailgray Tuloperiaate   large
play_thumbnailgray Kombinaatiot   large
play_thumbnailgray Kertolaskusääntö   large
play_thumbnailgray Yhteenlaskusääntö   large
play_thumbnailgray Komplementtisääntö  large large
play_thumbnailgray Normaalijakauma    large large
play_thumbnailgray Normaalijakauma ja normitus  large
 

Kurssiaikataulu