MB6 - Matemaattisia malleja II

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan, osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä sekä ymmärtää lukujonon käsitteen ja ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.

Oppituntimateriaali

Vihreä on ryhmä MB6.6

Punainen on ryhmä MB6.7

play_thumbnailgray Yhtälöparit: Sijoitusmenetelmä pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large large
play_thumbnailgray Yhtälöparit: Yhteenlaskumenetelmä  pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Paraabelin ja suoran leikkauspisteet pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Yhtälöryhmät pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large large
play_thumbnailgray Tasoalue pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Lineaarinen optimointi pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Lineaarisen optimoinnin sovelluksia pdf_thumbnail-blue pdf_thumbnail-blue large
play_thumbnailgray Lukujonot pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Aritmeettinen lukujono pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Geometrinen lukujono pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Aritmeettinen summa pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Geometrinen summa pdf_thumbnail-greenpdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Alle korkokauden talletus pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail large
play_thumbnailgray Useamman korkokauden talletus pdf_thumbnail-green pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Kertaus pdf_thumbnail-greenpdf_thumbnail-greenpdf_thumbnailpdf_thumbnailpdf_thumbnail

Kurssiaikataulu

Vihreä palkki on ryhmä MB6.6
Punainen palkki on ryhmä MB6.7