MB7 / MA15 - Talousmatematiikka

(Vanha OPS 2003)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun, soveltaa matemaattisia menetelmiä talousaineistojen käsittelyyn Aiheina ovat mm. indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. Kurssi on yhteinen pitkän (MA15) ja lyhyen matematiikan (MB7) opiskelijoille.

Kurssi

Kurssin muoto perustuu yksilöllisen oppimisen opetusmalliin, jonka keskeinen ajatus on ns. käänteinen luokkahuone. Tässä mallissa opettaja ei lähtökohtaisesti opeta oppitunneilla koko luokalle yhteisesti teoriaa vaan opiskelijat opiskelevat teorian ja lukevat esimerkkejä joko itsenäisesti tai ryhmätyönä. Luokkahuonetyöskentely koostuu pääasiassa tehtävien tekemisestä, missä opettaja opettaa ja ohjaa yksilöitä tai pienryhmiä. Opettajan aikaa jää yksilölliseen tai ryhmäohjaamiseen.

Oppituntimateriaali

Oppituntimateriaalina toimii pääasiassa oppikirja. Oppimisen tukena käytetään myös opetusvideoita ja tarvittaessa muita verkon lähteitä. Hyvät oppivideomateriaalit löytyvät osoitteista opetus.tv ja matikkamatskut.com.

 

LogoMakrProsenttilaskenta ja verotus

play_thumbnailgray
Suhdeluvut pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Prosenttikertoimet ja perusarvo large large
play_thumbnailgray Vertailu- ja muutosprosentti large
play_thumbnailgray Prosenttiyhtälö ja esimerkkejä large large
play_thumbnailgray Ansiotuloverotus large large
play_thumbnailgray TEL-maksut ja verovähennykset large
play_thumbnailgray Pääomatuloverotus large
play_thumbnailgray Perintö- ja lahjaverotus large large
play_thumbnailgray Arvonlisäverotus large large large

 

 

 

LogoMakr(1)Indeksit ja valuutat
play_thumbnailgray Valuuttaesimerkkejäpdf_thumbnail
play_thumbnailgray Indeksilaskenta ja deflatointi large large
play_thumbnailgray Ryhmäindeksit large
play_thumbnailgray Devalvaatio ja revalvaatio large
play_thumbnailgray Valuuttamuunnokset large large
play_thumbnailgray Inflaatio ja deflaatio large
play_thumbnailgray Nimellinen ja reaalinen muutos large
play_thumbnailgray Rahan ostovoima large

 

 

 

LogoMakr(2)Korkolasku, lukujonot ja summat
play_thumbnailgray Yksinkertainen korkolaskenta large large
play_thumbnailgray Osavuoden korko large
play_thumbnailgray Lukujonot large
play_thumbnailgray Aritmeettinen lukujono ja summa large large
play_thumbnailgray Geometrinen lukujono ja summa large large

 

 

 

LogoMakr(3)Koronkorko ja toistuvat suoritukset
play_thumbnailgray Eksponenttiyhtälö ja logaritmi (kertaus)pdf_thumbnail
play_thumbnailgray Koronkorkolaskenta large large large
play_thumbnailgray Diskonttaus large large large

 

 

 

LogoMakr(4)Lainat ja sijoittaminen
play_thumbnailgray Lainaterminologiaa large
play_thumbnailgray Tasalyhennyslaina large
play_thumbnailgray Tasaerälaina (annuiteettilaina) large large
play_thumbnailgray Pikavippilainat large
play_thumbnailgray Sijoittaminen large
play_thumbnailgray Eläkevakuutukset large
play_thumbnailgray Osakesijoittaminen large large
play_thumbnailgray Obligaatiot large
play_thumbnailgray Asuntosijoittaminen large

 

 

 

Kurssiaikataulu

Kurssilla ei ole ennalta määrättyä aikataulua, sillä yksilöllinen oppiminen etenee yksilön tai pienryhmän mukaan. Alla on kuitenkin etenemisnopeus, joka mukaan olisi vähintään hyvä edetä.