Pitkä matematiikka
Pitkä oppimäärä antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan jatko-opinnoissa. Oppimäärä auttaa omaksumaan matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä opettaa ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta.
Tavoitteena on antaa käsitys matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä.

Pakolliset kurssit

Syventävät kurssit

Koulukohtaiset kurssit