TI03 - Ohjelmoinnin perusteet

Tavoite

Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet ohjelmoinnin ymmärtämiseen ja osaamiseen sekä oppia käyttämään muuttujia ja operaattoreita. Tavoitteena on oppia muodostamaan valinta- ja toistorakenteita sekä oppia laatimaan aliohjelmia. Tavoitteena on perehdyttää oppilas olion-käsitteeseen ja antaa käsitys olioperustaisesta ohjelmoinnista.

 

Kurssi

Opetus järjestetään monimuoto-opetuksena, joka koostuu itsenäisestä työskentelystä ja lähiopetuksesta. Kurssin arvosana määräytyy tehtyjen tehtävien lukumäärästä seuraavasti

  • 10 - 100%
  • 9 - 90%
  • 8 - 80%
  • 7 - 70%
  • 6 - 60%
  • 5 - 50%

Tehtävät on jaettu viikkoihin. Viikot 1-7 ovat tämän kurssin tehtäviä.

Ohjelmoinnin perusteet voidaan suorittaa joko pelkkänä lukiokurssina tai MOOC-kurssina, josta saa lukiokurssimerkinnän. MOOC-kurssi suoritetaan Helsingin yliopiston "Ohjelmoinnin MOOC"-kurssin yhteydessä (MOOC, Massive Open Online Course). Jos halutaan hakea opiskelupaikkaa MOOC:in kautta, tulee suorittaa myös "ohjelmoinnin jatkokurssi". Nämä kaksi kurssia on niputettu yhdeksi MOOC-kurssiksi. Huomaa, että MOOC-kurssi on työläs, mutta mahdollinen. Tämä vastaa noin 2 lukiokurssia. Vaikka lukiokurssi suoritetaan vastaavassa ympäristössä ja samoilla tehtävillä kuin MOOC-kurssi, lukiokurssin vaatimustaso ja työmäärä on pienempi kuin MOOC-kurssin. Lisätietoa opiskeluoikeuden saamisesta MOOC-kurssilla löytyy tästä.

 

Tukikanavat

Voit käyttää tukikanavana IRC pikaviestipalvelua.Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun sellaisten kanavan muiden henkilöiden kanssa, jotka ovat sillä hetkellä kirjautuneet kanavalle. Opettajan saat kiinni sovittuina aikoina kanavalta #lukiomatikka. Muuta tukea voi kysyä kanavalta #mooc.fi.

IRC-kanaville voit kirjautua käyttämällä erillisiä clint-ohjelmia esim. AdiIRC, mIRC tai X-Chat. Voit kirjautua myös käyttämällä selaimessa toimivaa palvelua, esim. https://www.irccloud.com/.