Tietotekniikka
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa hyvät perusvalmiudet toimia jatko-opinnoissa ja työelämässä, tukea tietoteknistä opiskelua sekä kehittää tiedon hankintaa, käsittelyä ja viestintää. Opetus pyrkii laajentamaan näkemystä eri oppiaineiden merkityksestä ja kehittää monipuolista ongelmanratkaisukykyä.

Koulukohtaiset kurssit